Dvojna merila glede sovražnega govora

Na Slovenskem se je razvnela razprava o dvojnih merilih tako slovenskih inštitucij kot posameznikov. Gre za pravo razpravo, ki je Slovenci nikakor ne bi smeli prespati, pač pa se iz nje kaj naučiti.

Presegati levico in desnico

V svojem nastopu je Gregor Virant presenetil z izjavo, da bo njegova stranka presegala slovensko razklanost na »levico« in »desnico«. Če smo ga prav razumeli, je ta levo-desna razklanost za slovensko družbo ter njen gospodarski in družbeni razvoj škodljiva.

Aktualni podatki o onesnaženju zraka v Ljubljani

V Ljubljani vsako leto predčasno umre okoli 200 starejših občanov, otroci zbolevajo za kroničnimi bolezni dihal, vse zaradi onesnažen ja zraka z delci PM10, ki jih povzroča naurejen avtombilski promet. Oglejte si aktualne podatke o onesnaženju zraka v Ljubljani.

Ljubljana skoraj tretjino leta diha “strupen zrak”

Ljubljanski zrak se vsako leto pomeša z 920 tonami zdravju najbolj škodljivih prašnih delcev, prebivalci pa najmanj 100 dni letno vdihavajo zrak, v katerem škodljive snovi presegajo dopustno mejo.

Spomenica o nesprejemljivosti plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

Republika Slovenija ima neodtujljiv status morske države, ki temelji na enkratni danosti njene lege v severnem Jadranu. Slednji predstavlja naravno geografsko pokrajino, ki šteje med ene osnovnih te vrste pri nas. Njeni klimatski, a tudi kulturni in civilizacijski vplivi namreč segajo globoko v zaledje in jo določajo še onkraj vidnih ali drugače zaznavnih izohips.

Izjava ZOCD ob treh referendumih

Zavod za oživitev civilne družbe nasprotuje vsem trem predlogom zakonov, ki bodo predmet odločanja na referendumu 5. junija 2011.

Izjava ZOCD o ideološkem razdvajanju, s katero politične sile na oblasti razdvajajo Slovenijo

Zavod za oživitev civilne družbe v izjavi opozarja, da se ob (samo)sesutju sedanje vladajoče koalicije številni od nje odvisni akterji na vse načine prizadevajo pripisati odgovornost za katastrofalno vladanje v enaki meri kar vsem političnim strankam, tudi opozicijskim. Kolaps sedanje vlade in vladnih strank poskušajo politične sile iz ozadja, ob asistenci nekaterih medijev, reševati s širjenjem dvoma v parlamentarno demokracijo in razglašanjem paradigme, da ni nobene alternative in da so potrebni le novi obrazi ter pokojninska reforma. To seveda ne drži; alternativa vladajočim je v parlamentarni demokraciji vedno opozicija.