GlasNO! za zaščito pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija

VABILO MEDIJEM IN SPOROČILO SLOVENSKI JAVNOSTI

V luči čedalje bolj očitnega ožanja svobode govora, kritičnega razraščanja dvojnih meril, medijskih zlorab ter pristranosti na Radioteleviziji Slovenija, ustanavljamo množično gibanje GLASNO! z namenom dejavne zaščite pravic gledalcev in poslušalcev ter svobode govora na RTV Slovenija.

K pristopu gibanju in aktivnejšemu delovanju za boljšo javno RTV vabimo vse gledalce, poslušalce in plačnike RTV prispevka, ki so nezadovoljni s sedanjim delovanjem javnega medija ter pričakujejo in zahtevajo boljšo, pluralnejšo in profesionalnejšo Radiotelevizijo.

Razloge za nastanek gibanja GLASNO! in namene aktivnega množičnega delovanja bomo pobudniki predstavili na novinarski konferenci

v petek, 14. septembra 2018 ob 11.30 v prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Pobudniki gibanja so Vera Mejak, dr. Tomaž Erzar, dr. Stane Granda, Jože Hribernik, Ivo Jevnikar, dr. Katarina Kompan Erzar, dr. Matija Ogrin, mag. Igor Senčar, dr. Vasko Simoniti, dr. Mitja Štular in dr. Matevž Tomšič.

Gibanju se lahko pridruži vsak. Pridružite se lahko preko obrazca na spletni strani www.glasno.si ali po elektronski pošti info@glasno.si ali po navadni pošti na naslov Zavod za oživitev civilne družbe, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.

Celotno besedilo izjave pobudnikov navajamo v celoti:

glasNO!

GIBANJE ZA ZAŠČITO GLEDALCEV, POSLUŠALCEV IN SVOBODO GOVORA NA RTV SLOVENIJA

Gibanje smo gledalci in poslušalci – plačniki programov RTV Slovenija. Gibanje je odprta oblika množičnega organiziranja civilne družbe, ki se ji preko naše spletne strani www.glasno.si ali na klasičen način po pošti lahko pridruži vsak posameznik, ki to želi.

Neposredni povod za ustanovitev gibanja glasNO! so aktualni poskusi ostankov totalitarnega režima, ki preko svojih nedemokratičnih vzvodov uprizarjajo gonjo zoper novinarja dr. Jožeta Možino, napovedujejo ali zahtevajo ukinitev oddaj Intervju, Pričevalci, 3. programa TVS in nasploh »oddaj, o katerih v javnosti in stroki obstajajo različna mnenja«. Obenem pa si vodstvo javne RTV zatiska oči in ne obravnava očitnih kršitev profesionalnosti in etike, ali pa pri njihovi obravnavi povsem očitno uporablja dvojna merila, kot na primer v primeru izpadov novinarja Mateja Šurca, ki v radijskem programu in komunikaciji ščuva proti sodržavljanom in jih žali. Čeprav plačujemo RTV prispevek, ki je poglavitni vir za delovanje javne radiotelevizije, smo gledalci in poslušalci različnih nazorskih usmeritev v RTV programih in komunikaciji čedalje manj spoštovani in upoštevani. Izrazito zaskrbljujoče so tendence dvojnih meril odgovornih na RTV pri ugotavljanju programskih kršitev in samoomejevanje v smeri cenzure, ko gre za poročanje o temah, ki so občutljive za Zvezo borcev ali druge vplivne privilegirane skupine.

Zavzemamo se za javno televizijo v njeni pluralni razsežnosti. Menimo, da mora RTV, sledeč ustavi in zakonu, zagotavljati možnost, da se v njenih programih in vseh oddajah pojavljajo različna mnenja, ki obstajajo v družbi. Končno državljani Republike Slovenije oziroma gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci programov RTV Slovenija, ki ta različna mnenja imamo, brez razlike prostovoljno ali prisilno plačujemo zaposlene v javni RTV.

Gibanje bo branilo svobodo javne besede na RTV Slovenija in njenih zaposlenih in ščitilo pravice gledalcev in poslušalcev, ki so upravičeni do celovitega, nepristranskega in nazorsko uravnoteženega poročanja, komentiranja in komunikacije.

Pri tem bo gibanje:
1. spremljalo delovanje RTV Slovenija glede na ustavne, zakonske in etične standarde, ki zavezujejo njene zaposlene in tiste, ki sodelujejo pri njenem upravljanju in nadzoru;
2. obveščalo domačo in tujo javnost o poskusih ustrahovanja, cenzure in omejevanja svobode javne besede na RTV Slovenija;
3. organiziralo odprte razprave o političnih in totalitarnih pritiskih na novinarje in urednike RTV;
4. javno branilo novinarje oz. medijske delavce, ki so podvrženi političnim in totalitarnim pritiskom in jim zagotavljalo pomoč;
5. opozarjalo na nedopustnost delovanja sodelavcev represivnih organov nekdanjega totalitarnega režima na RTV Slovenija.

Pobudniki gibanja so Vera Mejak, dr. Tomaž Erzar, dr. Stane Granda, Jože Hribernik, Ivo Jevnikar, dr. Katarina Kompan Erzar, dr. Matija Ogrin, mag. Igor Senčar, dr. Vasko Simoniti, dr. Mitja Štular in dr. Matevž Tomšič, pridružijo pa se mu lahko vsi, ki se zavzemajo, da bi bilo delo RTV Slovenija kvalitetno, nepristransko in zavezano resnici.

Čas je! Pridružite se gibanju glasNO!, skupaj bomo močnejši v boju za javno radiotelevizijo, kot si jo plačniki RTV prispevka zaslužimo!

Pridružite se lahko preko obrazca na spletni strani www.glasno.si ali po elektronski pošti info@glasno.si ali po navadni pošti na naslov Zavod za oživitev civilne družbe, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.