O zavodu

ZAVOD ZA OŽIVITEV CIVILNE DRUŽBE

Zavod za oživitev civilne družbe je bil ustanovljen 28. aprila 1999 kot nevladna organizacija civilne družbe. Večina njegovih ustanovnih članov so bili znani javni delavci, ki so se odločili, v izogib oviram pri svojem javnem delovanju, ustanoviti Zavod. Njihovo dosedanje delo je posegalo na različna področja, kot na primer:

Ekonomija: refinanciranje in sanacija večjih podjetij, državni dolg, financiranje programa avtocest, dotok tujega kapitala, smeri razvoja države

Človekove pravice: pravna in moralna vprašanja z ozirom na odnos do prejšnjega totalitarnega režima in njegovih posledic, pravna in finančna vprašanja poprave krivic tistim, ki jih je prejšnji režim diskriminiral

Delovanje vlade: nekatera vprašanja zunanje politike, Evropska Unija in Slovenija, proti-pravni postopki in nespoštovanje zakonov s strani vladnih inštitucij

Okolje: projekt izgradnje avtocest, nacionalni parki, zaščita voda.

S teh področij so objavljali članke, organizirali javne razprave, sodelovali so na okroglih mizah TV ter vložili nekaj ovadb na Državno tožilstvo RS. Pri tem delu so bili ovirani s strani politike, s poniževalnim in pristranskim poročanjem v nekaterih časopisih ter s politično motiviranim odklanjanjem objav člankov, v katerih so ustanovni člani razlagali svoja stališča.

Zaradi tako nenaklonjenega ozračja so se odločili za ustanovitev Zavoda, da bi lažje nasprotovali tem oviram pri delovanju civilne družbe. Zavod namerava podpirati razvoj demokratične družbe, katere značilnosti so razvita civilna družba, politično neodvisni javni mediji in tržno gospodarstvo, ki je osnovano na zasebni lastnini.

Med ustanovitelji Zavoda sta bila tudi pokojna Dr. Jože Pučnik in član SAZU Dane Zajc.