Poslanstvo

Poslanstvo Zavoda je ustvariti potrebne institucionalne pogoje za študijsko, svetovalno, raziskovalno, izobraževalno in založniško dejavnost, ki bo usmerjena v proces utrjevanja in razvoja svobodne demokratične družbe, pravne države, demokratične kulture, človekovih pravic, medijske pluralnosti in njene politične neodvisnosti, socialne pravičnosti in gospodarske ureditve, osnovane na zasebnem podjetništvu in konsistentne z državno suverenostjo.

Posebno pozornost bo Zavod posvečal specifičnim problemom prehoda iz totalitarnega sistema v svobodno demokratično družbo, procesom integracije in harmonizacije slovenskih političnih, gospodarskih in kulturnih struktur in dejavnosti z evropskimi standardi, ob sočasnem spoštovanju slovenske narodne identitete in državne suverenosti.