Pridružite se Civilni družbi za pravično Slovenijo!

S pristopom izjavljate:

da podpirate naše delo in napore za pravično Slovenijo,

da boste tudi v lastnem okolju po svojih močeh prispevali, da bomo živeli v bolj prijazni in pravičnejši državi.

Dobrodošli v dobri družbi vseh, ki nam ni vseeno!