Zborovanje: skupaj proti škodljivemu in krivičnemu davku

Civilna družba za pravično Slovenijo je 7.11.2013 na Gospodarskem razstavišču organizirala razpravo o davku na nepremičnine. Vabljeni so bili predsednik države, vsi predsedniki parlametarnih strank in predstavniki različnih poklicnih skupin ter civilne družbe. Od vabljenega političnega vrha so se dogodka udeležili predsedniki vseh treh pomladnih strank, poleg njih pa tudi predstavniki obrtnikov, podjetnikov, kmetov, občin, upokojencev in civilne družbe ter približno 400 udeležencev.

Prav nikomur ne sme biti vseeno

Zbrane je v imenu Civilne družbe za pravično Slovenijo nagovoril dr. Mitja Štular, ki je poudaril, da je obdavčitev nepremičnin nekaj, kar se tiče prav slehernega državljana: posameznikov, družin, obrtnikov, podjetnikov, mladih, upokojencev, kmetov. Posledice, ki jih ima lahko slab zakon in slaba ureditev področja na našo skupno prihodnost, so lahko tako usodne, da prav nikomur ne sme biti vseeno. Zato trenutek zahteva, da se vključimo vsi, državljani, civilna družba, poklicne skupine in tudi politika. S tem vzgibom je Civilna družba za pravično Slovenijo, ki je tudi sopodpisnik peticije proti davku na nepremičnine, organizirala ta dogodek.

Davek po dvigu DDV kaplja čez rob

Jernej Dolinar iz obrtno-podjetniške zbornice je poudaril, da bo uvedba nepremičninskega davka za obrtnike, male podjetnike in njihove zaposlene pogubna. “Tega preprosto ne bomo prenesli. Ta davek je po dvigu DDV kaplja čez rob,” je prepričan.

V imenu Sindikata kmetov Slovenije je spregovoril Roman Žveglič in opozoril na številne slabe rešitve. Čeprav vlada ni izvedla primerjave ureditev področja v primerljivih državah, pa hitra primerjava z Avstrijo kaže, da bodo obremenitve kmetov v Sloveniji lahko tudi do nekaj desetkrat višje.

Izkrivljanje v medijih

“Pozivam vse, da se z vsemi sredstvi civilnega boja, tudi demonstracijami, upremo nepremičninskemu zakonu, ki je izjemno škodljiv, predvsem za tiste ki so z lastnimi rokami gradili hiše. To je grozljivo,” je zatrdil Slavko Kmetič iz sindikata upokojencev. Omenil je konkreten primer kozolca, ki naj bi bil po novi cenitvi GURS vreden 18.000 evrov in nasploh izpostavil vrednotenje nepremičnin kot enega večjih problemov. Zakon bi moral nujno v normalni postopek, kar bi dalo čas, da se rešitve izčistijo v odprti razpravi. Poudaril je tudi, da je velik problem v medijih, ki dogajanj in protiargumentov v zvezi z davkom ne prikazujejo objektivno ali pa jih ignorirajo. Aroganca te oblasti je prišla do roba, saj ta vlada za svoja dejanja ne odgovarja državljanom, pač pa centrom moči.

Zakon bo ustavil razvoj lokalnega okolja

Predstavnik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar je poudaril, da so rešitve, ki jih predvideva zakon, neevropske, saj je v Evropi prihodek od davka na nepremičnine namenjen lokalnim skupnostim in ne državi. Zakon je s tega vidika po mnenju občin tudi neustaven. Občine bodo s tem zakonom izgubile ogromno sredstev, zaradi česar se bo zmanjšalo število investicij v lokalno okolje in število delovnih mest. Občine predlagajo, da se postopek sprejemanja zakona ustavi, nato pa v miru pripravijo kvalitetne rešitve, ki bodo omogočale uspešen razvoj lokalnega okolja. Žal so bile občine v poskusih pogovorov z vlado neuspešne, saj jih je vlada ignorirala oziroma ni zagotovila kompetentnih sogovornikov.

Skupni imenovalec te vlade je ohranjanje oblasti

Franc Bogovič, predsednik SLS, je izrazil ostro nasprotovanje namenu vlade, da s tem davkom zapira proračun za naslednje leto. Davčna osnova je krivična in gotovo tudi neustavna, zelo pa je bil kritičen tudi do postopka sprejemanja brez možnosti kvalitetne javne razprave. Predlagana javna razprava je bila v Državnem zboru grobo zavrnjena. “Skupni imenovalec te vlade je ohranjanje oblasti in nepomembno je, kaj se z državo dogaja. Pri tem davku je jasno, s kom želi ta vlada paktirati – prav gotovo ne s tistimi, ki delajo!” je poudaril. Tudi zaradi tega so ukrepali z organiziranjem podpisovanja peticije proti davku. Pričakuje, da se bodo aktivnosti proti sprejemu zakona nadaljevale tako s podpisom peticije, javnimi tribunami, vetom na zakon v Državnem svetu in morda tudi drugimi ukrepi – vedno več pobud je tudi v to smer in tudi že nekaj konkretnih razmislekov.

Davek na pridnost

Ljudmila Novak, predsednica NSi, je prepričana, da je davek na nepremičnine v resnici davek na pridnost, saj bodo kaznovani tisti, ki so si s poštenim delom nekaj ustvarili. Po njenih besedah se bo začelo dogajati tudi, da otroci ne bodo hoteli prevzemati kmetij svojih staršev, saj ne bodo hoteli delati le za plačevanje davkov. Prav tako je ukrep povsem v nasprotju s tem, kar vlada izjavlja, da želi doseči, to je večjo samooskbo s hrano. Davek na nepremičnine postavlja ovire tudi podjetnikom, ki bi z večanjem prostorov za proizvodnjo lahko ustvarili nova delovna mesta. Številne nepravilnosti pri vrednotenju bodo povzročile tudi veliko zmešnjavo pri samem izvajanju zakona, v kolikor bo sprejet. Izrazila je veselje, da je organizirano podpisovanje peticije, ki jo tudi NSi podpira.

Zakon je škodljiv in krivičen

Janez Janša, predsednik SDS, opozarja, da s tem zakonom ne bo možno zapolniti proračunske luknje, saj je le-ta bistveno večja od vsote, ki jo predstavlja ta davek. Makroekonomske napovedi EU uvrščajo Slovenijo v naslednjem letu po gospodarski rasti na predzadnje mesto, v letu 2015 pa na zadnje mesto v EU. Vlada si očitno zatiska oči, saj EU napovedi predvidevajo Sloveniji za milijardo in pol evrov večji proračunski primanjkljaj, kot ga beleži v napovedih naša vlada. Predlaganemu davku na nepremične Janša očita škodljivost in krivičnost. Zakon močneje zareže tam, kjer ni močnih interesnih skupin, ki so glavni podporniki vladajoče koalicije, da bi temu nasprotovale. Davek bo prizadel slovensko podeželje, lokalne skupnosti, gospodarstvo in predvsem sloje, ki so bili že desetletja depriviligirani. Zaradi negativnega vpliva na gospodarstvo, še posebej mala in srednja podjetja, je davek tudi izrazito škodljiv. Opozoril je na nevarnost koncepta trenutne vlade, ki temelji na lobističnem konceptu, po katerem se kriza rešuje z dodatnim stiskanjem državljanov.

Vlada očitno ne pozna sodobnih modelov ureditve področja

Dr. Mitja Štular iz Civilne družbe za pravično Slovenijo je poudaril, da je predlagani davek povsem neprimerna rešitev. Sporen je že cilj davka, ki je zgolj polnenje proračuna. Vlada v gradivu ne pojasnjuje obstoječih modelov ureditve tega področja drugje po svetu, kar kaže na veliko verjetnost, da te analize sploh ni pripravila ali pa je ne želi predstaviti. Nesprejemljiva je naglica sprejemanja, ki kljub kvalitetnim protiargumentom ne dopušča časa in prostora za razpravo, prav tako pa so sporne številne konkretne rešitve v zakonu. Glede davčne osnove, to je ocenjene vrednosti nepremičnin je izrazil prepričanje, da je v velikem delu primerov neustrezna, prav tako pa tudi povsem nedodelana, na kar kažejo številne nesmiselne ocene vrednosti konkretnih nepremičnin. Dogajanje okrog davka je nova v vrsti žalitev zdrave pameti in temu se je potrebno s skupnimi močmi upreti.

Osnovni življenjski prostor bi moral biti neobdavčen

Besedo so dobili tudi udeleženci razprave in navedli številne argumente proti davku na napremičnine. Med njimi je Tomaž Merše iz Družinske pobude izrazil mnenje, da vlada dokazuje, da stvari, ki jih skuša urejati, očitno ne razume. Ustavno sodišče je že v preteklosti jasno povedalo, da morajo biti dohodki staršev, ki jih potrebujejo za osnovno preživetje svojih otrok, izvzeti iz obdavčitve. Po analogiji to velja tudi za osnovni življenjski prostor, to je tisti bivanjski prostor, ki ga družina nujno potrebuje za normalno življenje. To pomeni, da je predlog davka tudi ustavno sporen. Izrazil je pričakovanje, da se sprejemanje zakona ustavi in ponovno razmisli o konceptu.

Pomladne stranke obljubljajo spremembo zakona, če bo sprejet

Justina Pančur je izrazila zadovoljstvo, da so se razprave udeležili vsi predsedniki pomladnih strank, saj lahko le povezani dosežejo rezultate.

Aleš Primc je izrazil veliko zadovoljstvo, ker se je zbralo tako veliko število ljudi. Predlagal je, da se prisotne pomladne stranke zavežejo, da bodo ta zakon, če začne veljati, spremenili, ko bodo imeli to možnost. S strani vseh treh predsednikov je bilo dano zagotovilo, da bo zakon spremenjen in da bodo spoštovana temeljna načela pravičnosti in koristnosti.

Razprava je izzvenela s sporočilom, da je potrebno stopiti skupaj in da je to edino zagotovilo, da bomo v državi ubranili zdravo pamet, logiko, zdrav koncept, gospodarnost in pravičnost.