Vlada z davki nad družine, invalide in socialno najšibkejše

Civilna družba za pravično Slovenijo zavrača namere oblasti, da z dodatnimi davki izčrpava najšibkejše in na njihovem hrbtu rešuje državno blagajno, izpraznjeno zaradi oškodovanj v bankah in gospodarstvu. Sedanji predlogi so nepravični in nedomišljeni ter bodo v primeru uveljavitve povzročili nepopravljivo škodo in krivice na račun varčnih posameznikov, družin, kmetov, upokojencev in socialno šibkejših. Predlog davka predstavlja nevarnost nove nacionalizacije nepremičnin tistih, ki plačevanja nekajkrat višjih davčnih obremenitev ne bodo zmogli! Ob tem pa krivci za nastale razmere ohranjajo svoje privilegije in neupravičeno pridobljen kapital!

Najprej opozarjamo na vsebinsko spornost davka na nepremičnine, saj gre za že četrto obdavčitev dohodkov zavezancev, ki so zasluženi denar porabili za nakup ali gradnjo nepremičnine (davek na plačo, dohodnina, davek na dodano vrednost in po sedanjem predlogu še davek na nepremičnino). S tem vlada konkretno kaznuje varčno in gospodarno obnašanje vseh, ki so svoje privarčevane prihranke porabili za nekaj trajnejšega, pogosto z velikim večletnim odrekanjem.

Predlog v premajhni meri ali sploh ne upošteva dejanskih potreb lastnikov nepremičnin, s čimer izenačuje tiste, ki jim je nepremičnina osnovna potreba in tiste, ki jim je to luksuz. Družine z več otroki bodo bolj obremenjene zaradi večjih stanovanj, ki pa ne predstavljajo višjega standarda, pač pa osnovno življenjsko potrebo. Kmetje in podjetniki bodo plačevali davek na osnovno sredstvo, saj rabijo nepremičnine za opravljanje svoje dejavnosti, višina pa bo povsem neodvisna od gospodarskega potenciala teh nepremičnin. Davčna osnova na podlagi ocenjene tržne vrednosti iz registra nepremičnin je sporna zaradi številnih anomalij, ki so bile javno predstavljene v zadnjih mesecih, še posebej pri nepremičninah, s katerimi ni pravnega prometa. Nenazadnje pa je tudi analiza rešitev drugih držav, ki jih v gradivu navaja vlada, povsem nezadostna za tehtnejše sklepanje o utemeljenosti in domišljenosti predloga ter kaže na preveliko lahkotnost sprejemanja sicer zelo občutljivih sistemskih ukrepov.

Vlada stopnjuje pritisk na davkoplačevalce in prebivalce Slovenije tudi z ukinjanjem usklajevanja davčne lestvice in davčnih olajšav z inflacijo ter višanjem cene vinjet. Ukinjanje usklajevanja z inflacijo vodi v višjo dohodnino, ki pa se še posebej nesorazmerno poveča pri šibkejših skupinah, to je tistih, ki skrbijo za otroke in invalide. Simulacije kažejo, da se dohodnina paru brez otrok lahko dvigne za 1%, z dvema otrokoma za 3% in s tremi otroki kar za 10%. Podobno tudi občutno višja cena vinjet za vozila z višino preko 1,3 metra nad prednjo osjo najbolj prizadene prav družine z otroki in invalidi. Vse to zgolj potrjuje, da vlada predlaga ukrepe, ki bodo še posebej prizadeli že tako šibke skupine prebivalstva.

Civilna družba za pravično Slovenijo, ki povezuje 44 gibanj in združenj, zato od vlade zahteva:

  • da v najkrajšem času sprejme predstavnike Civilne družbe za pravično Slovenijo, ki je pripravila komentarje in predloge sprememb predlaganih ukrepov davka na nepremičnine, neusklajevanja davčne lestvice in olajšav z inflacijo ter zvišanja cen vinjet;
  • da odstopi od namere po hitrem postopku sprejemanja zakona o davku na nepremičnine v Državnem zboru RS ter na ta način omogoči soočenje argumentov z vsemi deležniki, saj v nasprotnem primeru tvega, da bo ignoranca oblasti sprožila močan val državljanske nepokorščine.

Stališča so na novinarski konferenci, ki je bila v sredo, 16. 10. 2013, predstavili dr. Mitja Štular, Tomaž Merše, Igor Vovk, Mojca Perat, Justina Pančur, Aleš Primc in Jože Možina.