Brutalno politično kadrovanje pomeni uničevanje skupne blaginje

Civilna družba za pravično Slovenijo najostreje protestira zaradi načina političnega kadrovanja in z ogorčenjem ugotavlja, da je trenutna oblast povsem izgubila moralni kompas ko z brezsramnim nastavljanjem svojih privržencev ne glede na kriterije kvalitete potiska Slovenijo v nov val plenjenja preostanka državnega premoženja.

Izhajamo iz dejstva, da Slovenija tone v brezperspektivnosti negativne kadrovska selekcije. Mlajša in srednja generacija ob sedanjem dogajanju izgublja upanje in si išče priložnost v tujini, saj doma centri moči ob asistenci oblasti še vedno pridobivajo na moči. Značilno je, da so idejni vodje takšnega kadrovanja tisti, ki v Sloveniji vezi s preteklostjo nikoli niso resnično pretrgali, ampak so pod floskulo nacionalnega interesa svoje prakse in privilegije zgolj preoblekli ter prilagodili novim razmeram. Aktualni primer poskusa brutalnega političnega kadrovanja v upravo Luke Koper to še dodatno potrjuje in razkriva, da aktualna vladajoča garnitura in njeni vidni predstavniki državo razumejo kot poligon za zadovoljevanje lastnih materialnih in finančnih interesov.

Skrb zbujajoča so dejanja vladajoče politike, ki se kaže v medsebojnem pobalinskem prepiranju o večjem kosu pogače. Vehementno zatrjevanje donedavnega državnega sekretarja v kabinetu predsednice vlade, torej političnega funkcionarja in poklicnega politika, da ni politični kandidat za mesto predsednika uprave Luke Koper, pa samo kaže na brezmejno sprenevedanje, še posebej ob številnih siceršnjih izjavah o nasprotovanju političnega vpliva v gospodarstvu in zavzemanju za strokovno vodenje gospodarskih družb. Odstop s političnega položaja tik pred zdajci in hkratna razglasitev da ta isti ni več politik pomeni primitivno norčevanje iz državljanov in zdrave pameti v tej državi. Slovenija je prepuščena najbolj problematični politični eliti.

Vrsta drugih vladnih kadrovskih odločitev kaže, da so si stranke vladajoče koalicije pred zadnjo fazo lastninjenja enostavno razdelile vplivna področja. Omenimo zgolj nedavno kadrovanje na mesto predsednika nadzornega sveta Soda ter kadrovanja v krovnih energetskih družbah, ki jasno kažejo, da se vladajoči še kako zavedajo, kje je še dovolj denarja za zadovoljevanje osebnih, lobističnih in političnih potreb. Tragično je, da gre večina spornih kadrovskih odločitev povsem mimo oči kritične javnosti, razen v redkih primerih, ko se interesne skupine ne morejo vnaprej uskladiti in se spopadejo preko medijev.

Zato v Civilni družbi za pravično Slovenijo od predsednice vlade in koalicije zahtevamo, da preneha s sprenevedanjem in da kot odgovoren skrbnik državnega premoženja preprečijo takšna imenovanja. Zahtevamo tudi, da predsednica vlade mag. Alenka Bratušek skupaj s svojo vladno ekipo slovenski javnosti končno predstavi vladne ukrepe za dosledni umik politike in lobijev iz družb v državni lasti ter ukrepe za preprečitev tovrstnih političnih zlorab. Pozivamo vladajočo koalicijo, da v etični kodeks nemudoma doda načelo, da koalicijski oziroma vladni funkcionarji (poslanec, minister, državni sekretar, generalni sekretar vlade) ne smejo niti kandidirati niti biti imenovani v uprave ali nadzorne svete gospodarskih družb, agencij in skladov v delni ali celotni lasti Republike Slovenije. S takšnim ravnanjem bodo pokazali vsaj nekaj doslednosti ob siceršnjih zatrjevanjih o umiku politike iz gospodarstva in prepuščanju vodenja državnih gospodarskih družb strokovnim managerjem. Poudarjamo tudi, da mora biti pozitivna kadrovska selekcija zaveza vsakokratne oblasti ne glede na njen politični predznak.

Ob vsesplošnem sprenevedanju ob »primeru Mišič«, ne gre prezreti niti vloge predsednika komisije za preprečevanje korupcije Gorana Klemenčiča, ki ob siceršnjem navideznem negodovanju nad »kadrovskim divjim zahodom«, na koncu primer političnega kadrovanja v upravo Luke Koper povsem zbanalizira s trditvijo, da gre zgolj za vprašanje integritete.

V Civilni družbi za pravično Slovenijo poudarjamo, da politično kadrovanje, še posebej postavljanje poklicnih politikov na vodstvene položaje v državnih podjetjih mimo spoštovanja kriterijev kvalitete, še zdaleč ni samo vprašanje integritete posameznika, politične stranke ali vlade, ampak gre v prvi vrsti za vprašanje politične korupcije. Neovrgljivo dejstvo, ko posamezen vladni funkcionar svoj vplivni položaj, namesto za delovanje v javno korist, izrablja za zadovoljevanje osebnih interesov in pripravljanje terena za naskok na vodenje državnega podjetja, ni zgolj vprašanje poštenosti, ampak gre za nesporno kaznivo dejanje zlorabe položaja. Vsakršna aktivna ali pasivna politična podpora tovrstnemu delovanju pa je politična korupcija. Zato v Civilni družbi za pravično Slovenijo pričakujemo, da se bo komisija za preprečevanje korupcije na »primer Mišič« odzvala z ustreznim postopkom ugotavljanja politične korupcije in ne zgolj z deklarativno izjavo njenega predsednika.

V Civilni družbi, ki s 44 gibanji in združenji predstavlja pomemben del slovenske javnosti, zahtevamo pozitivno kadrovsko selekcijo v vseh segmentih družbe, kjer bodo edina veljavna merila: etične vrednote, strokovna usposobljenost in izkušnje ter osebna odgovornost.

Hkrati pa vpričo dramatičnih razmer v naši domovini vabimo vse Slovence in državljane naj pozorno spremljajo dogajanje v državi ter izostrijo kritičen odnos do takšnih nedopustnih ravnanj v družbi. Kot izhaja iz naše deklaracije, živimo v času najhujše moralne, politične, gospodarske in finančne krize po osamosvojitvi, znašli smo se v razvojni slepi ulici. To nas sili v povezovanje vseh ljudi dobre volje. Gre za upor proti ustrahovanju ter zaščito civilizacijskih vrednot, ki so nujen pogoj za obstoj slovenskega naroda in sožitje vseh državljanov. Ne sme biti izgovorov, vsak mora v imenu prihodnosti narediti tisto, kar lahko!