Vabilo na shod 27. junija 2013 ob 18h

V imenu 31 gibanj – sopodpisnikov deklaracije

CIVILNA DRUŽBA ZA PRAVIČNO SLOVENIJO

vabimo na zborovanje v četrtek, 27. junija 2013, ob 18h v veliki dvorani hotela Union na Miklošičevi 1 v Ljubljani.
Slavnostni govornik bo akademik Boris Pahor, predstavniki civilne družbe pa bomo izrazili svoja stališča, konkretne zahteve in predloge za pravično državo vseh, ki v njej živimo.

dr. Boris Pleskovič, Svetovni slovenski kongres in sopodpisniki:
Zavod za oživitev civilne družbe
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok
Društvo Gallus Barholomaeus
Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Družinska pobuda
Družinski center Betanija
Evropska Slovenija
Frančiškova mladina Slovenije
Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka
Inštitut dr. Jožeta Pučnika
Inštitut Nove revije
Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Katoliška karizmatična prenova Slovenije
Katoliško študentsko gibanje Sinaj
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov
Marijino delo – Gibanje Fokolarov
Prebudimo Slovenijo
Rafaelova družba
Slovenski gorniški klub Skala
Slovenski katoliški izobraženci
Slovenski odbor za NATO
Slovensko biblično gibanje
Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si
Zbor za republiko
Zbor za vrednote
Združeni ob Lipi sprave
Združenje animatorjev Oratorija
Združenje slovenskih katoliških zdravnikov
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
Zveza sindikatov upokojencev Slovenije

DEKLARACIJA CIVILNE DRUŽBE ZA PRAVIČNO SLOVENIJO

Civilno družbene organizacije in gibanja, ki predstavljamo širok spekter slovenske družbe, ugotavljamo, da so razmere v naši domovini dramatične. Slovenija je čedalje bolj talec centrov moči, ki jim je več za preživetje svojih skupin in lobijev kot za blaginjo vseh državljank in državljanov, zdravo gospodarstvo in bančništvo, stabilno socialno varnost, pošteno in pravično pravosodje, profesionalne medije, učinkovito in dostopno zdravstvo, pozitivno družinsko politiko, kvalitetno izobraževanje ter trajni razvoj države za vse generacije.
Slovenci smo v zadnjega četrt stoletja stopili na pot v svobodno demokratično družbo in doživeli veliko mednarodno priznanje, ko smo kot prva slovanska država predsedovali Evropski uniji. A žal se svobodna demokratična družba, pravičnost in enake možnosti za vse v državi niso uveljavile. Vladajoča nomenklatura, ki nas je v prejšnji državi pripeljala v bankrot, je po osamosvojitvi brutalno uveljavila svoj vpliv v vseh sferah družbe. Slovensko državo si je razdelila v interesna področja, sedaj pa jo izčrpava na škodo slovenskega naroda tako v domovini kot v zamejstvu in izseljenstvu. Poizkusi oživljanja socializma, jugonostalgija ter razmah protievropskih čustev kažejo na neuspešnost procesa tranzicije in opominjajo na nevarnost zdrsa v mehki totalitarizem. Pomladni ideali o Sloveniji kot parlamentarni demokraciji in svobodnem tržnem gospodarstvu, utemeljeni na vladavini prava, se niso uresničili.
Izpostavljamo zlasti razkroj vrednostnega sistema, ki se med drugim razgalja tudi v katastrofalnem stanju slovenskega pravosodja. Dogodki zadnjih let in zlasti zadnjega obdobja so privedli do usodnega padca zaupanja v pravno državo in utemeljenega občutka nepravičnosti, kar vodi v anarhijo in erozijo spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
V Civilni družbi ocenjujemo, da so zaradi slabega delovanja pravosodja resno ogroženi temelji slovenske državne skupnosti. Pravosodje je, z redkimi izjemami, v največji meri odgovorno za nesankcioniranje velikih gospodarskih oškodovanj. Posledice so socialne krivice, blokiran je razvoj države, mladi so brez služb in oropani prihodnosti. Državljani vedno znova plačujemo posledice katastrofalnega upravljanja državnih podjetij, bank in ustanov, za kar nihče ne odgovarja. Priča smo primerom politične instrumentalizacije pravosodja, sodbam v imenu ljudstva brez ustreznih dokazov, a na drugi strani popolni pasivnosti pravosodja glede obsodb najhujših zločinov v zgodovini Slovencev ter izbruhov nestrpnosti do verujočih in drugače mislečih. Vse to povzroča razraščanje moralnega relativizma, v katerem je enim dovoljeno vse, večina pa je prepuščena čedalje bolj grobim posegom te ali one veje oblasti.
Slovenija tone v brezperspektivnosti negativne kadrovske selekcije, v kateri mlajša in srednja generacija izgubljata upanje in možnost ustvarjalnega prispevka k pozitivnemu razvoju družbe. Priče smo novi emigraciji visoko izobraženih mladih ljudi. Z neverjetno lahkoto se zatira kvaliteta v zameno za poslušnost in vodljivost, vse z namenom ohranjanja obstoječih monopolnih centrov moči, ki v marsičem delujejo kot kriminalne združbe. Večina medijev ne opravlja vloge kritičnega analitika, ki bi anomalijam v družbi nastavil nepristransko ogledalo, pač pa jih s svojo servilnostjo omogočajo in dopuščajo ali pa so celo kreatorji afer, s katerimi usmerjajo pozornost od bistvenih problemov k navideznim.
Podpisniki deklaracije vabimo vse Slovence in državljane naj pozorno spremljajo dogajanje v državi ter izostrijo kritičen odnos do takšnih nedopustnih ravnanj v družbi. Živimo v času najhujše moralne, politične, gospodarske in finančne krize po osamosvojitvi, znašli smo se v razvojni slepi ulici. To nas sili v povezovanje vseh ljudi dobre volje. Gre za upor proti ustrahovanju ter zaščito civilizacijskih vrednot, ki so nujen pogoj za obstoj slovenskega naroda in sožitje vseh državljanov. Ne sme biti izgovorov, vsak mora v imenu prihodnosti narediti tisto, kar lahko!
————————–
K podpori za pravično Slovenijo vabimo vsa civilna družbena gibanja in ljudi dobre volje, s katerimi delimo skupne vrednote. Podporo lahko izrazite na elektronski naslov: za.pravicno.slovenijo@zocd.si