Plamen upanja za pravično Slovenijo

S člani kulturno etnološkega društva Gallus Bartholomaeus, sopodpisniki deklaracije ZA PRAVIČNO SLOVENIJO, so 23. junija 2013, na kresni večer, ob sončnem zahodu prižgali PLAMEN UPANJA ZA PRAVIČNO SLOVENIJO. S simbolno gesto izražamo pripravljenost soustvarjanja bolj pravične Slovenije.

Skozi zgodovino se je izkazalo, da so prav kulturni krogi, društva in podobne oblike civilno družbenih gibanj združevali razumnike, akademike, intelektualce, svetovljane in napredno misleče ljudi, ki so v trenutkih pomembnih odločitev smelo in odgovorno povlekli voz narodovega razvoja v smer boljšega in svetlejšega jutri. Tudi danes smo v viharnem času, ko iščemo pot, ki nam bo dala več veselja, upanja, več življenja, več socialne in družbene naklonjenosti. In v naših sredinah so posamezniki, ki z moralno in etično avtoriteto, s svojimi spoznanji, talenti in delovanjem zaznamujejo zgodovinske trenutke naše mlade države in v današnjem času dajejo upanje za prihodnost. Civilno družbena gibanja smo kot žerjavice prizadevni vsak na svojem področju delovanja. S povezovanjem le teh pa se neti plamen upanja. Plamen smo prižgali ob istem času na dveh koncih Slovenije v času sončnega zahoda (ob 20.56 uri), prvega pri sv. Jeri na Trdinovem vrhu, najvišjem vrhu Gorjancev, stičišču dveh kultur in braniku Slovenije, drugega pa na našem gorskem očaku Triglavu.

Oba plamena bomo prinesli v dolino in jih v četrtek, 27. junija ob 18. uri simbolno združili na shodu v veliki dvorani hotela Union na Miklošičevi 1 v Ljubljani. Udeleženci bomo lahko prižgali tudi svoje lučke, male plamenčke in jih odnesli v svoja okolja.

Naj se plamen pravičnosti razširi med nami!