Franc Vodopivec – Mnenje o obvladovanju krize

So si vsi, ki podpirajo ukrepe vlade za obvadovanje krize, dovolj premislili o vseh posledicah teh ukrepov? So vsi dovolj presodili vse vzroke za globino krize? So vsi dobro pomislili, ali ne bi bili bolj smotrni in etični ukrepi, s katerimi bi država dobila nazaj del kapitala, ki je bil prenešen v tujino in ves ni bil last pošiljateljev, če je bil prenešen obremenjen z neplačanimi prispevki (plače, SPIZ, ZZZS itd), davkom DDV in davki na prihodek in dobiček? V kateri demokratični državi so taki prenosi kapitala zakoniti? Zakaj tudi sedanja vlada ne ukrepa, kot ni ukrepala v mandatu 2004-2008?

Sicer pa ukepa podobno kot vse dosedanje vlade, blaginja vseh državljanov jo skrbi manj kot blaginja izbrancev. Finančni in drugi ministri pa s predlaganimi ukrepi predlaga ukrepe, ki kažejo, kot da obvladajo osnovne računske operacije. Te določajo, da je vsota manjša, če so manši posamezni stroški in ne upoštevajo tistega, kar se da izračunati z nekoliko več znanja o računanju.