Izjava ZOCD ob načrtovanih varčevalnih ukrepih Vlade RS

Člani Zavoda za oživitev civilne družbe podpiramo načrtovane ukrepe vlade RS. Menimo, da so ob sedanjem stanju državnih financ potrebni in pravilni.

Slovenija je v kriznem obdobju, ki ga lahko primerjamo z časom ob osamosvojitvi. Vprašanje je, tako kot takrat, ali bomo obstali kot stabilna država, ali pa bomo doživeli destruktivne gospodarske in politične pretrese. Za razliko od osamosvojitvenih časov, ko je vsa slovenska družba in politika podpirala osamosvojitev – sicer z različnimi perspektivami, kako potem naprej – ugotavljamo, da sedaj takega splošnega soglasja ni. Z zaskrbljenostjo spremljamo negativne odzive nekaterih delov civilne družbe in politike na načrtovane ukrepe vlade in prisiljeni smo ugotoviti, da so odzivi pogojeni s političnimi preferencami opozicije in da niso državotvorno naravnani.

Vemo, da je Evropska unija v zelo resnih finančnih težavah. Gre za dvoje povezanih problemov, ki sta uravnoteženje državnih proračunov in ohranitev evra kot skupne valute. Ohranitev evra je nujna za ohranitev ekonomske moči Evrope in za njeno dolgoročno blagostanje, ohranitev evra pa ni mogoča brez uravnoteženih državnih proračunov. Preprosto, ne moremo si več privoščiti, da bi porabili več, kot ustvarimo. Pahorjeva vlada se je vzdrževala z milijardnimi posojili. Že sedaj znašajo obresti na državni dolg 700 milijonov evrov na leto. Če bi hoteli zadovoljiti opozicijo in njen mehak način obvladanja finančne krize, bi se morali še naprej zadolževati tako kot prej. To bi pa vodilo v finančni zlom države.

Tudi drugod sindikati in deli civilne družbe ugovarjajo ukrepom, ki se v drugih državah že izvajajo, in ki so se v mnogih primerih tudi izkazali kot pravilni. Nikjer pa nimajo težave, s katero se Slovenci ubadamo že dolgo: to je razdeljenost naše družbe na tako imenovano levico in desnico. Vsi seveda vemo, da »levica« ni levica, »desnica« je pa normalen spekter strank, tako kot v Evropi. Tu sicer ni mesto za sociološko-politično analizo naše »levice«, želimo pa povedati, da je ta razdeljenost državotvorno uničujoča, kar se nam ponovno kaže pri vprašanju predlaganih finančnih ukrepov vlade RS.

Zato menimo, da bi morali Slovenci ne le razumeti, da so finančni rezi nujno potrebni, pač pa tudi, in še pred tem, da je ob tem, ko so različne politične usmeritve nujno potrebne za obstoj demokracije, soglasje vseh političnih strank ob času nacionalne krize potrebno. Brez tega lahko ostanemo na razvalinah naše države.

Pričakujemo, da bo večina slovenskih državljanov in državljank to razumela in podprla načrtovane ukrepe vlade RS.

Za Zavod za oživitev civilne družbe:

Andrej Aplenc, dr. Matej Avbelj, dr. Milan Orožen Adamič, Janez Bizjak, Viktor Blažič, dr. Stane Granda, dr. Peter Jambrek, dr. Janez Jerovšek, dr. Letnar Černič, dr. Matej Makarovič, Miha Movrin, dr. Matevž Tomšič, Darko Usenik, Vinko Vasle