Izjava ZOCD o ukinitvi MMC RTVS

Spoštovani gospod Marko Filli,

Člani Zavoda za oživitev civilne družbe smo z osuplostjo prebrali novico, da nameravate ukiniti uredništvo MMC RTV. Pozivamo vas, da še enkrat temeljito preučite to zadevo, v upanju, da boste ohranili pri življenju ta pomemben slovenski medij. Dovolite, da orišemo nekaj razlogov za njegovo ohranitev.
Z ukinitvijo MMC kot samostojnega uredništva bomo Slovenci izgubili edini javni spletni medij. Ostali bodo samo še komercialni in razni parcialni mediji, ki ne nagovarjajo splošne javnosti. Ravno v času, ko je ves razviti svet dodobra stopil v obdobje informacijske družbe, se nam taka odločitev zdi popolnoma nerazumljiva in celo v direktnem nasprotju s poslanstvom javne Radiotelevizije.
Ta odločitev bo osiromašila vse Slovence, najprej tiste, ki v vedno večjem obsegu dostopajo do avdiovizualnih vsebin preko spleta, še posebno pa tiste, ki nimamo dostopa do tiskanih in radiodifuznih medijev. Tudi v tem smislu je odločitev o ukinitvi uredništva v očitnem neskladju s poslanstvom RTV, da skrbi za slovensko manjšino, zdomce in izseljence.
Najbolj nas pa skrbi, da predlagane spremembe pomenijo korak nazaj z vidika tehnologije in novinarske avtonomije. Glede tehnologije zato, ker ukinitev samostojnega uredništva pomeni, da bo multimedijska dejavnost zreducirana na prepakiranje obstoječih (in do neke mere preživelih) oblik avdiovizualnega sporočanja, to je radia in televizije, namesto da bi bila gonilna sila vsega razvoja na RTV.
Korak nazaj z vidika novinarske avtonomije pa vidimo v času objave in drugih okoliščinah ukinitve samostojnega uredništva. Naslednja dejstva v nas vzbujajo dvom v upravičenost in neodvisnost vaše odločitve: da so bili sodelavci MMC z odločitvijo seznanjeni tik pred prazniki in po volitvah, da ni bil dan noben razumen razlog za tako odločitev in da ni bilo pojasnjeno, kaj bo z obstoječo ekipo novinarjev in sodelavcev. Vse to kaže na bodisi čez noč sprejeto odločitev bodisi na namen, da se omenjene novinarje utiša.
Zaradi vsega omenjenega vas prosimo, da javno objavite:
1. razloge za ukinitev samostojnega uredništva
2. konkretne načrte, kako bo nova rešitev boljša od obstoječe, in
3. kdo je predlagal te spremembe in glasoval zanje
Kot državljani Republike Slovenije potrebujemo te informacije, da bomo vedeli, kateri ljudje in politične stranke (ki so te ljudi predlagale oziroma imenovale na funkcije vodenja RTV) zastopajo naše državljanske interese na javni RTV, kateri pa ne.
V upanju, da se boste zavzeli za javno radiotelevizijo, ki je pluralistična, kakovostna in odprta v prihodnost, vas iskreno pozdravljamo.

Za Zavod za oživitev civilne družbe:
Andrej Aplenc, Dr. Milan Orožen Adamič, Janez Bizjak, Dr. Stane Granda, Dr. Peter Jambrek, Dr. Janez Jerovšek, Dr. Peter Lah, Dr. Matej Makarovič, Jože Možina, Žarko Petan, Dr. Boštjan Marko Turk, Dr. Matevž Tomšič, Darko Usenik, Vinko Vasle, Dr. Franc Vodopivec.

Direktor:
Andrej Aplenc